Mobilní digitalizační pracoviště Archa 2

Představte si menší kamion s perfektním technickým vybavením na skenování tištěných a psaných dokumentů, knih a dalších archiválií. Jeho odborně vyškolená posádka dokáže kdekoli sejmout perfektní digitální otisk jakékoli písemnosti a uložit jej do centrálního archivu. V případě poškození nebo zničení originálu mají experti možnost písemnost znovu zrekonstruovat. Archu 2 pořídíme za 12 milionů korun.

2322327
VYBRÁNO Z
12000000
404
DÁRCŮ

Proč Ukrajina potřebuje Archu 2?

Invazi na Ukrajinu zahájilo Rusko na konci února 2022. Rusové od té doby naprosto bezohledně zabíjejí civilní obyvatelstvo a ničí civilní a ekonomickou infrastrukturu země.

Je naprosto jednoznačné, že Rusové cíleně likvidují také ukrajinskou kulturu historické budovy, sochy, obrazy, knihovny a obrovské množství předmětů, které dokládají historii ukrajinského národa.

Například v Mariupolu se ruští vojáci vloupali do muzea a ukradli vzácné obrazy, sochy i vysoce cenné a vzácné křesťanské ikony. Podle dostupných údajů ruští vojáci ukradli už dva tisíce uměleckých děl. Další stovky děl nenávratně zničili. Rusům v krádežích a ničení na Ukrajině nedokážeme zabránit, umíme ale pomoci Ukrajině tyto ztráty alespoň částečně zmírnit.

Kdo za projektem stojí?

Ministerstvo kultury ČR, Český výbor ICOM, Nadační fond pro Ukrajinu a Národní knihovna ČR. Právě její specialisté Archu připraví a budou se podílet na zaškolení obsluhy. Projekt je součástí programu Podpory ukrajinské kultury MK ČR a ČV ICOM.

Sbírku oranizuje Nadační fond pro Ukrajinu. Příjemcem prostředků z dokončené sbírky je Národní knihovna ČR.

Sbírka je určena na projekt Archa 2, znamená to, že už existuje Archa 1?

Ano. Archa 1 je mobilní konzervační pracoviště. Tedy dodávka, která má zásadně jiné vybavení než Archa 2. Bude zachraňovat písemné kulturní dědictví na různých místech Ukrajiny. Archa 1 stála 10 milionů korun a její pořízení pomohla zaplatit Nadace Karel Komárek Family Foundation, společnost MND a.s. a pan Libor Winkler a jeho přátelé. A za to jim patří Velký Dík

Odkazy

Záznam tiskové konference k představení projektu – Národní knihovna ČR

Archa z Česka ochrání vzácné ukrajinské písemnosti – Novinky.cz

Česko poskytne Ukrajincům mobilní Archu pro záchranu vzácných knih – ČT24

Podpora

Částku 1 500 000 Kč schválila Rada HMP coby dar Národní knihovně na částečné pokrytí nákladů spojených s výstavbou mobilního pracoviště digitalizace knihovních fondů - „Archu 2“

VIDEA K PROJEKTU

Martin Baxa - Ministr kultury ČR
Marie Iljašenko– spisovatelka
Milan Děžinský – básník, překladatel
Marek Toman – spisovatel
Petr Borkovec – spisovatel
Kateřina Tučková - spisovatelka
Paní Bondarenko - náměstkyně Ministerstva kultury Ukrajiny
David Mareček – Česká filharmonie
Tomáš Řehák - ředitel Městské knihovny v Praze
Tomáš Kubíček z Moravské zemské knihovny v Brně
Jan Burian, ředitel Národního divadla
Ředitel Národní knihovny Tomáš Foltýn
Karel Ksandr, Národní technické muzeum
Jana Linhartová, SVK UL

Již dokončené projekty

Pobyty v lázních pro zraněné vojáky
750000
VYBRÁNO
345
DÁRCŮ
Vysoušeče domů pro Ukrajinu
1315144
VYBRÁNO
345
DÁRCŮ
Vybavení pro záchranáře v Dnipru
750000
VYBRÁNO
345
DÁRCŮ